Joggingteam  Peulis

passie voor sport

FAQ

Trainingen

Lidmaatschap

 1. Hoe wordt ik lid?

  Stort uw lidgeld op rekening BE90 0016 3110 6732 van Joggingteam Peulis met vermelding "lidgeld + uw naam".

 2. Hoeveel bedraagt het lidgeld?

  Het lidgeld bedraagt 35 euro per kalenderjaar. Indien je lid wordt vanaf mei geniet je voor dat jaar een korting van 10 euro.

 3. Wat is begrepen in het lidgeld?

  Het lidgeld bestaat uit

  • een bijdrage voor de verzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • een bijdrage voor de huur van het clublokaal
  • een gedeeltelijke, forfaitaire bijdrage voor de dranken na de trainingen
Back to top

Trainingen

 1. Waar en wanneer trainen we?

  Elke maandag- en woensdagavond tussen 20u00 en 21u30. Vertrek vanuit het voetbalchalet van SK Peulis, Voetbalstraat 1 Peulis/Putte.

Back to top

Verzekering

 1. Waarvoor ben ik verzekerd?

  De verzekeringspolis van Ethias dekt je tegen:

  • Lichamelijke ongevallen
  • Hartfalen en beroertes
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

   Daarenboven krijg je er deze extra voordelen zomaar bovenop:

  • Geen franchise of kostenplafond. Dat wil zeggen dat je het RIZIV-tarief 100% terug krijgt.
  • Een ongevalsdossier kan drie jaar lopen. Standaard is dat slechts twee jaar.
  • Terugbetaling bij brilschade van een lichamelijk ongeval als er een hoofdletsel is.
  • Vanaf 1 januari 2017 zijn leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (buiten wedstrijdverband), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch gedekt.
 2. Ben ik ook buiten clubverband verzekerd?

  Vanaf 1 januari 2017 zijn leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (buiten wedstrijdverband), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen zijn automatisch gedekt.

 3. Hoe geef ik een ongeval aan?

  Bezorg het door u en de behandelende arts ingevulde aangifteformulier binnen de 8 dagen aan het clubbestuur.

Back to top